×
 

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Du förbereds inte för ett specifikt yrke men programmet förbereder dig inför högre studier inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Centrala kunskapsområden på Humanistiska programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Inriktningar på Humanistiska Programmet

Det finns två inriktningar på Humanistiska programmet. Kultur och Språk.

Kultur HUKUL

Inriktningen Kultur ska ge dig fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du får lära dig om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur.

Språk HUSPR

Inriktningen Språk ska ge dig fördjupade kunskaper inom språk. Du får lära dig mer om hur språk, kultur och samhälle hänger ihop.

Kurser och ämnen på Humanistiska programmet

Som på alla andra gymnasieprogram läser du de gymnasiegemensamma ämnena, Engelska, Historia, Idrott och Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska eller Svenska som andraspråk.

De programgemensamma kurserna för humanistiska programmet är Filosofi 1, Människans språk 1 samt 200 poäng Moderna språk.

Beroende på vilken inriktning du läser varierar kurserna lite också. Om du vill läsa mer om kurserna och ämnena så kan du hitta det på Skolverkets hemsida.

Studenter pluggar

Yrken

  • Lärare
  • Bibliotekarie
  • Reseledare
  • Guide
  • Historiker
  • Litteraturvetare
  • Journalist