×
 

Naturvetenskaps- programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter din gymnasieexamen är du behörig till många eftergymnasiala utbildningar.

Inriktningar på Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar: Naturvetenskap (NANAT) och Naturvetenskap och samhälle (NANAS).

Naturvetenskap NANAT

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom naturämnena: fysik, kemi, biologi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle NANAS

Naturvetenskap och samhälle ska ge fördjupade kunskaper inom samhällskunskap och geografi utöver naturvetenskap.

Kurser på Naturvetenskapsprogrammet

Alla gymnasieprogram innehåller de gymnasiegemensamma ämnena. Det innebär Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap. Naturprogrammet har också de programgemensamma ämnena: Biologi, Fysik, Kemi och Moderna språk.

Utöver de ämnena skiljer sig kurserna mellan olika inriktningarna. På den ena inriktningen fördjupar du dig ytterligare inom naturvetenskapliga ämnen medan du på den andra inriktningen läser fler samhällsvetenskapliga kurser.

Utöver de nationella inriktningarna på programmet får skolan också välja fördjupningar inom programmet. Då kan du få läsa kurser inom till exempel webbutveckling, psykologi eller en naturvetenskaplig specialisering. Läs mer om inriktningarna på Skolverkets hemsida.

Behörighet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till många utbildningar på högskola och universitet. Vissa utbildningar, som till exempel läkarutbildningen eller veterinärutbildningen, måste du läsa natur för att få söka direkt efter gymnasiet. Men det finns möjlighet att uppnå samma behörighet genom att läsa ett naturvetenskapligt basår eller några naturvetenskapliga kurser på komvux, om du har läst ett annat högskoleförberedande program eller yrkesprogram på gymnasiet.

Två vetenskapspersoner forskar

Yrken

  • Läkare
  • Ingenjör
  • Forskare
  • Tandläkare
  • Professor
  • Arbetsterapeut
  • Dietist
  • Stadsplanerare
  • Folkhälsovetare