×
 

APL och lärlings-

utbildningar

På yrkesprogammen får du lära dig alla de praktiska moment som krävs för att gå direkt ut i arbetslivet.

På alla yrkesprogram får du göra så kallad APL. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och är det som kallas för praktik. Ibland kan APL förekomma även på högskoleförberedande utbildningar. Målet med praktiken är att du ska bli väl förberedd inför ditt yrke. På ett nationellt yrkesprogram ska du ha minst 15 veckors praktik. Om du vill ha mer praktik än så kan du söka till en lärlingsutbildning. När du läser som lärling spenderar du minst halva tiden på en arbetsplats och resten i skolan.

APL bedöms som del av kurser

Läser du ett yrkesprogram så är APL kopplat till några av dina yrkeskurser som betygsätts samt kräver närvaro precis som övriga kurser. För att försäkra sig om att du tillgodogör dig utbildningen och följer kraven från skolan har du en handledare på din praktikplats och en kontaktperson på skolan som med jämna mellanrum stämmer av och gör besök. På Skolverkets hemsida finns mer information.

APL arbetstider

Den arbetstid som gäller på arbetsplatsen gäller också för dig som är elev, om inte rektorn på din skola beslutat något annat. Inom till exempel industritekniska programmet kan du få göra APL som följer skift, och inom vård- och omsorgsprogrammet kan du få göra APL på helgtid.

Innan du får gå ut på praktik förbereds du för det på skolan, så att du vet vad som förväntas av dig när du är på arbetsplatsen.

Lärling på gymnasiet

En lärlingsutbildning innebär att du spenderar minst halva din skoltid på en arbetsplats och resten i skolan. Det är ett alternativ för dig som vill ha mer anknytning till arbetslivet under din gymnasietid. Du kan börja en lärlingsutbildning första, andra eller tredje året på gymnasiet. När du är lärling blir du en del av ett arbetslag på arbetsplatsen vilket gör att du har en fot in i arbetslivet. Det förbättrar dina chanser att få ett jobb efter studenten och det finns också goda chanser till sommarjobb. Om du vill studera som lärling på gymnasiet så ansöker du till ett yrkesprogram på en skola som erbjuder lärling.

Gymnasielärling och traditionell lärling

När du är lärling på ett yrkesprogram på gymnasiet är du gymnasielärling. Du kan också utbilda dig som lärling inom ett företag när du är vuxen och då kallas det för traditionell lärling.

Regler som gäller vid praktik på gymnasiet

Om du tycker att något är fel på arbetsplatsen där du gör din praktik är det viktigt att du pratar med din kontaktperson på skolan. Hen kan hjälpa dig att reda ut situationen tillsammans med handledaren på arbetsplatsen. Det finns regler för hur praktiken får gå till och det är viktigt att arbetsplatsen uppfyller de krav som skolan ställer. 

Mer om APL

Vår reporter Aliyah lär sig om gymnasievalet i en serie filmer. I det här avsnittet berättar studie- och yrkesvägledaren Jessica om APL. Vi får också höra från några gymnasieelever vad de tycker om praktiken.