×

 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du har behörighet att läsa på universitet och högskola. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få högskolebehörighet efter studier på gymnasiet och vad det innebär.

Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet eller högskolebehörighet betyder att du är behörig att läsa på högskola och universitet. Läser du ett högskoleförberedande program får du den grundläggande behörigheten genom att du tagit din gymnasieexamen. Det går också bra att få grundläggande behörighet till högskola och universitet på ett yrkesprogram genom att välja till vissa kurser.

Betyg och kurser för högskolebehörighet

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har minst betyget E i 2250 gymnasiepoäng. Ett vanligt gymnasieprogram innehåller 2500 gymnasiepoäng. Av de betygen behöver du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1. Du måste också ha fått betyget E i ditt gymnasiearbete.

Om du läser en gymnasial vuxenutbildning behöver läsa 2400 poäng och ha läst betyg E i minst 2250 poäng. För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du även här ha lägst betyg E i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1.

Läsa upp högskolebehörighet

Utöver gymnasiet kan du också läsa upp dina betyg och få grundläggande behörighet via komvux eller folkhögskola. Det kan vara ett alternativ om du av någon anledning saknar behörighet till studier på högskola efter gymnasiet och kommer fram till att du behöver få det för att läsa den utbildning du önskar. Du kan också läsa på komvux om du saknar kurser för särskild behörighet. Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Få grundläggande behörighet på ett yrkesprogram

Gymnasieprogrammen delas upp i yrkesprogram och högskoleförberedande (ibland kallade studieförberedande) program. Du kan få grundläggande behörighet oavsett vilket program du läser. De högskoleförberedande programmen är till för dig som vill plugga vidare efter gymnasiet. Därför får du alltid grundläggande behörighet när du fått gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program.

Yrkesprogrammen förbereder dig för att gå direkt ut i yrkeslivet efter gymnasieexamen och för att få grundläggande högskolebehörighet behöver du lägga till  kurser under din studietid. Då kan du läsa de kurserna som individuella val eller programfördjupning, ibland även som utökat program. Det är rektorn på skolan som beviljar det. De kurser som det kan handla om är engelska 6 samt svenska 2 och 3, eller svenska som andraspråk 2 och 3.