×
 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du har behörighet att läsa på universitet och högskola. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få högskolebehörighet efter studier på gymnasiet och vad det innebär.

Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet eller högskolebehörighet betyder att du är behörig att läsa på högskola och universitet. Läser du ett högskoleförberedande program får du den grundläggande behörigheten genom att du tagit din gymnasieexamen. Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra.

Meritvärdesräknare

Betyg och kurser för högskolebehörighet

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att du har minst betyget E i 2250 gymnasiepoäng. Ett vanligt gymnasieprogram innehåller 2500 gymnasiepoäng. Av de betygen behöver du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1. Du måste också ha fått betyget E i ditt gymnasiearbete.

Om du läser en gymnasial vuxenutbildning behöver läsa 2400 poäng och ha läst betyg E i minst 2250 poäng. För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du även här ha lägst betyg E i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1.

Läsa upp högskolebehörighet

Utöver gymnasiet kan du också läsa upp dina betyg och få grundläggande behörighet via komvux eller folkhögskola. Det kan vara ett alternativ om du av någon anledning saknar behörighet till studier på högskola efter gymnasiet och kommer fram till att du behöver få det för att läsa den utbildning du önskar. Du kan också läsa på komvux om du saknar kurser för särskild behörighet. Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Få grundläggande behörighet på ett yrkesprogram

Gymnasieprogrammen delas upp i yrkesprogram och högskoleförberedande (ibland kallade studieförberedande) program. Du kan få grundläggande behörighet oavsett vilket program du läser. De högskoleförberedande programmen förbereder dig som vill plugga vidare efter gymnasiet. Därför får du alltid grundläggande behörighet när du tar gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program.

Yrkesprogrammen förbereder dig för att gå direkt ut i yrkeslivet efter gymnasieexamen, men du kan också välja att plugga vidare. Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra.