×
 

Räkna ut ditt meritvärde

Här kan du räkna ut ditt meritvärde från grundskolan med hjälp av vår meritvärdesräknare. Längre ner på sidan finns mer information om hur det fungerar med betyg och poäng.

Meritvärdesräknare

Du kan välja ett alternativ per ämne, välj ditt betyg mellan A-F. Meritvärdets maxpoäng är 320, med moderna språk är maxpoängen 340.

Så här beräknas poängen:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng
Ditt meritvärde är:
0 poäng
Svenska

Svenska

Engelska

Engelska

Matematik

Matematik

Religion

Religion

Samhällskunskap

Samhällskunskap

Historia

Historia

Geografi

Geografi

Kemi

Kemi

Fysik

Fysik

Biologi

Biologi

Teknik

Teknik

Bild

Bild

Hemkunskap

Hemkunskap

Musik

Musik

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Slöjd

Slöjd

Modersmål/teckenspråk

Modersmål/teckenspråk

Moderna språk

Moderna språk

Extra engelska/svenska

Extra engelska/svenska

Elevens val

Elevens val

Ditt meritvärde är:
0 poäng

Meritvärde från grundskolan och från gymnasiet

Meritvärde kan antingen handla om det samlade värdet på dina betyg från grundskolan, alltså den betygspoäng du använder för att söka till gymnasiet. Här beskriver vi det. Ordet används också för att beskriva dina betygspoäng från gymnasiet som du kan använda för att söka till högskola och universitet. Räknesätten för de två varianterna skiljer sig åt. Läs om betyg och meritpoäng från gymnasiet via den här länken.

Räkna ut meritvärdet från dina betyg

Meritvärdet är det värde du får genom att lägga samman alla dina betygspoäng från grundskolan. Du beräknar ditt meritvärde genom att göra om dina betyg till poäng och lägga ihop dem. Endast dina 16 bästa betyg räknas, om du inte läst och fått betyg i moderna språk, då räknas de 17 bästa betygen med. Har du läst modersmål så får du byta ut det betyget mot det lägsta betyget av de 16.

Betyg omräknas till betygspoäng

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 poäng

Aliyah får koll på meritvärde

Vår reporter Aliyah lär sig om gymnasievalet i flera avsnitt. Den här gången pratar hon med Studie- och Yrkesvägledaren Melinda om hur meritvärde fungerar.

 

Antagningspoäng till din skola

Vilket meritvärde som har krävs för att komma in på ett program varierar. Det kan skilja sig mycket från år till år och beror helt på hur många andra som sökt till just det programmet på just den skolan och vilka betyg de har. Vilket meritvärde som tidigare behövts på det gymnasium du vill söka till hittar du lättast på skolans hemsida. Se all statistik om betyg på Skolverkets hemsida.

Behörighet till gymnasiet

Glöm inte att du också måste vara behörig till det gymnasieprogram du vill söka. Läs om behörighet här.

Vad är ett bra meritvärde?

Vad som är ett bra meritvärde är subjektivt. Det betyder att det beror på vad du jämför med. Ett bra meritvärde kan i vissa fall vara ett som gör att du kommer att komma in på gymnasiet. I andra fall kan ett bra meritvärde vara en så hög siffra att du skulle komma in på de allra mest populära programmen i din stad. Vi tycker att gränsen för ett bra meritvärde är ett som gör att du kommer in på just det programmet som du vill gå på.

Meritvärde och meritpoäng

Vad är det för skillnad på meritvärde och meritpoäng egentligen? Det är lätt att blanda ihop begreppen och ibland används de och betyder samma sak.

Meritvärde är den samlade poängen av dina betyg från grundskolan eller från gymnasiet och de räknas ut på olika sätt.

Meritpoäng är extrapoäng du kan få för att läsa vissa kurser på gymnasiet, dessa lägger du på ditt jämförelsetal (dina betyg) och får ut meritvärdet från gymnasiet.

Vilka meritpoäng som du kan tillgodoräkna dig är olika beroende på vad du vill söka efter gymnasiet. Om du inte vill läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige så har de ingen relevans.