×
 

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program som förbereder dig på fortsatta studier inom samhällsvetenskapliga ämnen på högskola eller universitet.

Inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet

Det finns tre inriktningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver det kan skolorna själva skapa fördjupningar i ett visst ämne inom ramarna för programmet. Alltså är det viktigt att undersöka inriktningarna och fördjupningarna noga.

Samhällsvetenskap SASAM

Inriktningen Samhällsvetenskap ger kunskaper inom samhällsstrukturer och livsvillkor på olika nivåer.

Medier, information och kommunikation SAMED

Medier, information och kommunikation är en inriktning som är fokuserad på kommunikation. På den inriktningen lär du dig mediernas roll i samhället och hur man förmedlar ett budskap.

Beteendevetenskap SABET

Inriktningen beteendevetenskap handlar om människors beteende ensamma och i grupp. Här får du också lära dig om kommunikation, lärande och ledarskap.

Kurser och ämnen på samhällsvetenskapsprogrammet

Som på alla andra gymnasieprogram läser du de gymnasiegemensamma ämnena, som är Engelska, Historia, Idrott och Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska eller Svenska som andraspråk.

De programspecifika ämnena för samhällsvetenskapliga programmet är Filosofi, Moderna språk och Psykologi.

Beroende på vilken inriktning du läser varierar kurserna lite. På inriktningen Samhällsvetenskap får du till exempel läsa mer Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Geografi. Inom inriktningen Medier, information och kommunikation läser du kurser som Medieproduktion och Psykologi. Och inom inriktningen Beteendevetenskap får du läsa Ledarskap och organisation, Pedagogik och Sociologi till exempel. Om du vill läsa mer om kurserna och ämnena kan du hitta det på Skolverkets hemsida.

En kamera i närbild

Yrken

  • Psykolog
  • Socionom
  • Polis
  • Officer
  • Säkerhetsstrateg
  • Beteendevetare
  • Personalvetare
  • Lärare
  • Kommunikatör
  • Journalist