×
 

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med fokus på ekonomi och juridik. Här får du lära dig både samhällsekonomi och företagsekonomi samt entreprenörskap och juridik.

Inriktningar på programmet

Det finns två inriktningar på ekonomiprogrammet. Ekonomi och Juridik.

Ekonomi EKEKO

På inriktningen Ekonomi fördjupar du dig i företagsekonomi. Du lär dig också att driva ett eget företag.

Juridik EKJUR

Inriktningen Juridik handlar om juridik och vilken plats rättsordningen har i ett demokratiskt samhälle. Du får även läsa filosofi och psykologi.

Kurser på ekonomiprogrammet

Alla läser de gymnasiegemensamma ämnena, oavsett vilket program du går på. De är Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Idrott och Hälsa, Naturkunskap, Samhällskunskap, och Religionskunskap.

De programspecifika ämnena för Ekonomi är Företagsekonomi, Juridik, Moderna språk och Psykologi.

Resten av dina kurser på gymnasiet beror på vilken inriktning och vilken skola du väljer. De inriktningsspecifika kurserna på inriktningen Ekonomi är Företagsekonomi och svårare Matematik. De inriktningsspecifika kurserna om du läser inriktningen Juridik kan vara till exempel Filosofi, Juridik och Psykologi.

Varje gymnasieskola som erbjuder programmet får också lägga till andra kurser som hör till programfördjupningen. Det kan till exempel vara Entreprenörskap, Grafisk kommunikation eller Ledarskap och organisation. Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida.

Jobb efter ekonomiprogrammet

Vad kan man jobba med efter studenten? Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande vilket innebär att det förbereder dig för att läsa vidare på högskola eller universitet efter studenten. Du får ingen yrkesexamen direkt så arbetsmöjligheterna kan vara begränsade direkt efter studenten. När du läst vidare har du däremot många olika möjligheter. Förutom högskolestudier så finns det även många utbildningar på yrkeshögskola inom ekonomi och juridik som kan vara intressanta att utforska.

En person sitter vid en dator, Ekonomiprogrammet

Yrken

 • Ekonom
 • Civilekonom
 • Jurist
 • Revisor
 • Mäklare
 • Redovisningskonsult
 • Lönespecialist
 • Egenföretagare
 • Butikschef
 • Marknadsförare
 • Controller