×
 

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är det mest tekniska programmet av de högskoleförberedande programmen. Teknikprogrammet finns på många gymnasieskolor.

Inriktningar

Inom teknikprogrammet finns fem inriktningar. Inom dessa inriktningar får varje skola skapa egna fördjupningar som är mer anpassade efter forskning eller arbetsmarknad till exempel. Läs mer om inriktningarna på Skolverkets hemsida.

Teknikvetenskap TETEK

Teknikvetenskap är den bredaste inriktningen inom teknikprogrammet.

Samhällsbyggande och miljö TESAM

Samhällsbyggande och miljö är en inriktning som handlar om samhällsbyggande, miljö och arkitektur.

Produktionsteknik TEPRO

Inriktningen produktionsteknik ger färdigheter i produktion och företagande. Till exempel automation och produktionslinjer.

Informations- och medieteknik TEINF

Inriktningen informations- och medieteknik handlar om till exempel datorkommunikation, programmering och webbutveckling.

Design och produktutveckling TEDES

I inriktningen design och produktutveckling är datorstyrd design och konstruktion centrala.

Fjärde året på teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett av de högskoleförberedande programmen så det är vanligt att läsa vidare på högskola eller universitet efteråt. Men på vissa skolor kan du också läsa ett fjärde år på teknikprogrammet. Det kallas TE4 eller Gymnasieingenjör. Inom teknikprogrammets fjärde år finns också fyra olika profiler: Design och produktutveckling, Informationsteknik, Produktionsteknik och Samhällsbyggande.

Kurser på programmet

Alla gymnasieprogram läser de gymnasiegemensamma ämnena: Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Idrott och hälsa, Religionskunskap, och Samhällskunskap. Sedan finns det programgemensamma ämnen också. De är de ämnena som alla inom programmet läser, oavsett inriktning. På teknik är ämnena Fysik, Kemi, och Teknik.

Vilka kurser du läser utöver det beror helt på vilken inriktning du väljer. Det kan till exempel vara kurser inom programmering, Konstruktion, Design, CAD, Arkitektur eller Hållbart samhälle.

En ingenjör jobbar bland teknik

Yrken

  • Arkitekt
  • Civilingenjör
  • Programmerare
  • Webbutvecklare
  • Stadsplanerare
  • Projektledare
  • 3D-grafiker
  • Produktionstekniker
  • Lärare