×
 

Introduktions- program

Om du är obehörig till de nationella gymnasieprogrammen finns 4 olika introduktionsprogram. Alla elever läser en individuell studieplan med mål att antingen bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller med mål att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Introduktionsprogrammens fyra varianter

De fyra introduktionsprogrammen är: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Vilket alternativ som passar dig bäst och vad du är behörig till kan vara olika beroende på vilka och hur många ämnen som saknas från grundskolan.

Programinriktat val

När du läser programinriktat val så läser du på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program samtidigt som du läser upp de grundskolekurser som saknas för behörighet. Du är behörig att söka till programinriktat val om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

När du läser yrkesintroduktion förbereder du dig för att läsa ett yrkesprogram eller för att jobba direkt. På programmet kan du läsa ämnen från grundskolan som du inte fått godkänt i och ämnen från andra program på gymnasiet. För att vara behörig till IMY ska man vara obehörig till yrkesprogram. Kurser från yrkespaketen kan också ingå.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ på gymnasiet är extra anpassat efter dig som elev. För att kunna läsa individuellt alternativ behöver man vara obehörig till yrkesprogram.

Språkintroduktion

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är till för unga personer som nyligen flyttat till Sverige. Programmet är till för att du ska lära dig det svenska språket så att du kan studera på ett annat gymnasieprogram eller på någon annan utbildning efteråt.

Elev räcker upp handen.

Introduktionsprogram är till för dig som inte har gymnasiebehörighet

För att vara behörig till ett nationellt program på gymnasiet behöver du ha lägst betyget E i vissa ämnen från grundskolan. Om du saknar behörighet till ett nationellt program kan du läsa ett introduktionsprogram.

Behörighet till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program behöver du ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk samt fem andra ämnen. Ett av dessa måste vara engelska eller matematik.

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst fem andra ämnen.

För att vara behörig till introduktionsprogrammet programinriktat val behöver du ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och tre eller fyra andra ämnen.

Var finns introduktionsprogrammet?

Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram en plats på ett introduktionsprogram. Därför finns introduktionsprogram i många kommunala skolor. Friskolor får också erbjuda introduktionsprogram i anknytning till de nationella program som skolan erbjuder. Filtrera och hitta en utbildning som passar dig här: