×
 

Hantering av personuppgifter och cookies

Hitta på sidan:

Hantering av personuppgifter - Gymnasietestet 

Vi sparar och behandlar personuppgifter från personer som gör gymnasietestet.

Personer som svarat att de kommer börja gymnasieutbildning påföljande höst. 

Uppgifter vi sparar är mailadress, mobilnummer, namn och när du ska starta gymnasiet samt dina svar på frågorna. Dessa uppgifter lämnas av personen som gör testet. Den rättsliga grunden är samtycke.

Behandlingen av data kommer ske genom ett utskick till de personer som startar gymnasiet kommande höst med fråga om vilket program/inriktning de börjat på. Ändamålet med behandlingen är vidareutveckling av testets kapacitet genom att komplettera datan som är svar på testets frågor med data på vilket program som valdes. Genom inhämtning av den informationen blir testet bättre på att rekommendera program utifrån svaren som testande person ger. Genom att godkänna personuppgiftsbehandlingen för gymnasietestet  godkänner de som börjar i gymnasiet kommande höst att detta utskick får ske. Dina uppgifter gallras därefter efter ett år.

Personer som svarat att de kommer börja gymnasieutbildning 1-2 år efter genomfört test

Uppgifter vi sparar är mailadress, mobilnummer, namn och när du ska starta gymnasiet samt dina svar på frågorna. Dessa uppgifter lämnas av personen som gör testet.

Behandlingen av data kommer ske genom ett utskick till de personer som startar gymnasiet 1-2 år efter genomfört test med information om testet och möjlighet att göra om det. Ändamålet med behandlingen är att möjliggöra för testande person att göra om testet för att se om resultatet har ändrats. Genom att godkänna personuppgiftsbehandlingen för gymnasietestet godkänner de som börjar i gymnasiet 1-2 år efter genomfört test att detta utskick får ske. Dina uppgifter gallras därefter efter ett år.

Personer som svarat “Annat”

Uppgifter vi sparar är mailadress, mobilnummer, namn och när/om du ska starta gymnasiet samt dina svar på frågorna. 

Om du som gör testet svarat “Annat” som studiestart så kommer du inte på något sätt bli kontaktad. Dina uppgifter gallras efter ett år.Du godkänner denna behandling av personuppgifter genom att sätta en markering i “Ja till personuppgiftsbehandling” vid genomfört test. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på personuppgifter@gymnasiekoll.se om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid övriga ärenden och frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta vårt dataskyddsombud på personuppgifter@gymnasiekoll.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hantering av personuppgifter - Anmälan till nyhetsbrev

När du skickar in en anmälan för nyhetsbrev behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies längre ner på den här sidan.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Komptensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras annars i ett år efter du börjar gymnasiet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast genom att maila personuppgifter@gymnasiekoll.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant till Integritetsskyddsmyndigheten. Genom att lämna ditt samtycke, intygar du samtidigt att du är över 16 år eller att du har vårdnadshavares samtycke för att du ska kunna ta emot marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud på AacadeMedias hemsida. Du hittar mer information på trygg.academedia.se.

Cookies

Vad är cookies och vad används cookies till?

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).

Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.

Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker en webbplats och skickas mellan respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Varför använder AcadeMedia cookies?

Genom att använda cookies känner AcadeMedias webbplatser igen våra besökare som då inte behöver ange data på nytt varje gång man besöker våra webbplatser. AcadeMedia kan i sin tur anpassa tjänsterna efter användarnas behov, så att man exempelvis inte behöver välja språk. Genom att cookies håller ordning på vad man tidigare visat intresse för, kan AcadeMedia skräddarsy information och erbjudanden från bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hur använder AcadeMedia cookies?

AcadeMedia använder cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på AcadeMedias webbplatser för att vidareutveckla digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen och få statistik. Informationen kan komma att delas med andra bolag inom och utom AcadeMedia-koncernen. Det gäller främst våra samarbetspartner, till exempel webbyråer men även Facebook, Google och Snapchat.

Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra besökares upplevelse på webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom användning av webbplatsen, inklusive besökarens IP-adress, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt amerikansk lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy. Om besökaren inte vill att besöken på våra webbplatser ska visas i statistiken i Google Analytics kan besökarna installera ett tillägg i sin webbläsare.

Vad gäller för våra webbplatser?

Besökarna samtycker till AcadeMedias användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om besökarna inte vill tillåta cookies kan de vägra cookies i respektive webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på egen hårddisk.