×
 

Vård- & omsorgs- programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av arbete inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. När du är klar med programmet kan du jobba som undersköterska.

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar. Men det finns specialiseringar inom programmet mot till exempel akutsjukvård eller socialtjänst. Du kan få examen som undersköterska när du är klar med programmet. På en del skolor ingår vissa kurser i programmet som handlar om annat, till exempel räddningstjänst och akutsjukvård. Det innebär att programmet är relativt brett trots att det inte finns nationella inriktningar.

Även undersköterskeyrket är brett. Som undersköterska kan du jobba på äldreboende, sjukhus, inom psykiatrin eller med personer som har en funktionsnedsättning för att bara nämna några exempel.

I en del av utbildningen kommer du också få läsa om lagar, regler och sekretess inom vård och omsorg. Eftersom du kommer att arbeta med människor och kanske känsliga uppgifter är detta extra viktigt.

Skolverkets hemsida finns mer information om vilka kurser och ämnen som ingår i programmet eller kan erbjudas som fördjupning. Läs också på skolans hemsida för att få mer inblick i vad fördjupningarna innebär.

Högskolebehörighet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram men ger från och med höstterminen 2023 även grundläggande högskolebehörighet. Det finns massor av spännande utbildningar på yrkeshögskola, högskola och universitet som du kan gå efter programmet.

Elev som övar på att ta blodprov i armvecket på vård och omsorgsprogrammet

Yrken

  • Sjuksköterska
  • Undersköterska
  • Ambulansförare
  • Brandman
  • Socialarbetare
  • Personlig assistent
  • Audionom
  • Arbetsterapeut