×

 

Vård- & omsorgs- programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av arbete inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. När du är klar med programmet kan du jobba som undersköterska.

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar. Men det finns specialiseringar inom programmet mot till exempel vård och omsorg eller socialtjänst. Du kan få examen som undersköterska när du är klar med programmet till exempel. På en del skolor ingår vissa kurser i programmet som handlar om annat, till exempel räddningstjänst och akutsjukvård. Det innebär att programmet är relativt brett trots att det inte finns nationella inriktningar. Även undersköterskeyrket är brett. Du kommer kunna jobba på äldreboende, sjukhus, inom psykiatrin eller med personer som har en funktionsnedsättning för att bara nämna några exempel.

I en del av utbildningen kommer du också få läsa om lagar, regler och sekretess inom vård och omsorg. Eftersom du kommer att arbeta med människor och kanske känsliga uppgifter är detta extra viktigt. På Skolverkets hemsida finns mer information om vilka kurser och ämnen som ingår i programmet eller kan erbjudas som fördjupning. Läs också på skolans hemsida för att få mer inblick i vad fördjupningarna innebär.

En vårdare hjälper en äldre person träna muskelstyrka med hjälp av en boll.

Högskolebehörighet

Det finns massor av spännande utbildningar på yrkeshögskola, högskola och universitet som du kan gå efter vård- och omsorgsprogrammet. Men om du vill läsa någon av dem behöver du säkerställa att du är behörig. Eftersom Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram kommer du aktivt behöva välja några kurser på gymnasiet för att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det kan handla om kurserna svenska 3 och engelska 6.

Läs vård och omsorg på gymnasiet

Här finns några av de gymnasier där du kan läsa vård- och omsorgsprogrammet:

Möjliga framtida yrken

  • Sjuksköterska
  • Undersköterska
  • Ambulansförare
  • Brandman
  • Socialarbetare