×
 

Elever spelar musik i en studio.

Donnergymnasiet

På Donner kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet eller Ekonomiprogrammet. Programmen Samhäll och Natur kan du läsa med inriktning musik. Vi tror att en mångsidig utbildning i trygg och inspirerande miljö är en god grund för personlig utveckling.

Kunskap och kreativitet

Vi gör vårt yttersta för att skapa stimulerande undervisning som väcker nyfikenhet och lusten att lära. Eleverna möter både uppmuntran och utmaningar och vi arbetar aktivt för att stärka deras förmåga att hitta svar genom nya perspektiv och tankebanor.

Här blir alla sedda och får det stöd de behöver. På Donnergymnasiet ska alla elever uppleva att de har förutsättningarna och verktygen att bli den bästa versionen av sig själv.

Skolkultur

För att säkerställa den unika skolkultur vi har på Donnergymnasiet har vi tagit fram fyra kärnvärden som sammanfattar och beskriver det vi tycker är viktigt för vår verksamhet. Värderingarna tolkas och används av både lärare, personal och elever för att genomsyras i vardagen på skolan.

Delaktighet: Våra elever är studiemotiverade och handlingskraftiga  individer och vi har stort förtroende för deras förmågor. Som elev får man utrymme att påverka både undervisning och skola och ses som en viktig resurs i verksamhetens utveckling.

Omtanke: Ömsesidig respekt och välvilja mellan elever som lärare gör Donner till en plats där trivsel och trygghet är en påtaglig del av atmosfären. Stämningen bäddar för god gemenskap, stärker självkänsla och ger utrymme till att vara sig själv.

Kreativitet: Kreativitet är en avgörande kompetens i framtiden och på Donner jobbar vi i all undervisning med att utveckla och stärka elevernas förmåga att söka svar genom nya  tankesätt och perspektiv.

Kunskap: Med genomtänkt och varierad undervisning på hög nivå, där eleverna både utmanas och inspireras, rustas de med goda kunskaper och en lust att lära mer.

Donnergymnasiet i Göteborg