×
 

Hur går gymnasievalet till?

Gymnasievalet kan kännas förvirrande vid första anblick. Ansökan, prioriteringar, omval och mycket annat. Här reder vi ut begreppen.

Gymnasievalet går till på ungefär samma sätt överallt i landet. Viktiga datum och hur man ansöker skiljer sig mellan kommuner. Därför är det viktigt att kontrollera datumen vid gymnasieantagningen för din kommun, eller på den här sidan.

Första ansökan - gymnasievalet börjar

Första ansökan sker efter jul. Då söker du med dina betyg från höstterminen. Ditt preliminära meritvärde. Vanligtvis sker ansökan genom ett användarkonto men du kan också behöva söka med hjälp av din SYV eller en fysisk blankett. Det är viktigt att du lägger in många alternativ i din ansökan, sedan rangordnar du dina val utifrån vilket program du helst vill gå.

Preliminär antagning

Du får ett preliminärt svar på din ansökan vid en bestämd tidsperiod. Ett preliminärt svar visar hur du i nuläget ligger till med dina höstterminsbetyg i förhållande till övriga sökande till programmet. Ett preliminärt svar innebär inte att du är garanterad en plats eller att du inte fått en plats eftersom detta kan ändras efter omvalsperioden och dina slutgiltiga betyg är medräknade i antagningen. Alltså när du fått ditt slutgiltiga meritvärde från högstadiet.

Omval

Omvalet sker i samband med den preliminära antagningen. Under omvalet kan du ändra din ansökan samt lägga in fler alternativ. Du måste inte ändra något om du inte vill. Omvalet brukar ske i april eller maj. Alla datum för årets gymnasieval finns här.

Klocka som tickar

Slutgiltigt antagningsbesked och sista svarsdag

Under sommarlovet får du ett slutgiltigt antagningsbesked. Det måste du svara ja eller nej på inom en bestämd tidsperiod. Om du har blivit antagen till ditt förstahandsval stryks de andra alternativen. Om du inte kommit in på ditt förstahandsval kan du stå kvar som reserv samtidigt som du tackar ja till ett lägre prioriterat val. Reservantagningen pågår en bit in i höstterminen och du blir kontaktad av skolan om de har en ledig plats att erbjuda.

Sen ändring på gymnasievalet

Om du vill göra en ansökan eller ändra din ansökan efter sista datumet på omvalsperioden räknas detta som en sen ändring. En sen ändring innebär att du ställs sist i kön oavsett vilket meritvärde du har. 

Behörighet till gymnasiet

Om du riskerar att bli obehörig till vissa program är det viktigt att du lägger in många olika alternativ. Till exempel både högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram. Läs allt om gymnasiebehörighet här.

Ansökan till idrottsutbildningar och musikskola

På estetiska utbildningar sker ansökan på samma sätt som till andra program, men för vissa inriktningar krävs antagningsprov. De sker vid olika tidpunkter innan den slutgiltiga antagningen är klar. Hör dig för med skolan vad som gäller.

När det gäller idrottsgymnasium finns det tre olika alternativ, RIG, NIU och LIU. För RIG och NIU behöver du göra två ansökningar vid olika tidpunkter. En ansökan till idrotten och den ordinarie ansökan till gymnasieprogrammet. 

I ansökan till idrotten behöver du genomföra olika former av antagningsprov. Datum och antagningsprocess ser olika ut och du behöver kolla med skolan och idrottsförbundet vad som gäller. För att sedan få en plats behöver du bli antagen både på idrotten och på det nationella programmet.

Byta gymnasium

Att byta gymnasium är möjligt men inte optimalt. Därför är det väldigt viktigt att du är noga när du gör gymnasievalet. Läs på om varje skola och besök dem om du kan. Du kan söka och jämföra utbildningar här på gymnasiekoll.