×
 

Tre elever framför en dator som får hjälp av en lärare

Snitz Gymnasium

Snitz Gymnasium tar tillvara på dina styrkor och stöttar dig inom de områden där det behövs. Undervisningen är specialpedagogiskt och anpassas efter varje elevs förutsättningar.

  • Små grupper
  • NPF-undervisning
  • Stort elevhälsoteam
  • Regelbunden handledning
  • En bestämd plats i ditt hemklassrum där all undervisning som inte kräver specialutrustning sker
  • Förutsägbarhet - det skrivs exempelvis upp på tavlan hur dagen ser ut

Fokus på att det ska gå bra för dig

Det som Snitz arbetar för är att skolan ska vara trygg och studierna hanterbara, att du har goda relationer med dina klasskompisar och lärare och att du känner ett engagemang. Då blir det möjligt för dig att lyckas och må bra.

Gymnasieprogram

Det finns tre olika program att välja mellan på Snitz Gymnasium.

Snitz Gymnasieskola