×
 

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utforska din konstnärliga sida. Oavsett om det handlar om att sjunga, spela, designa, eller skapa på något annat sätt.

Behörighet efter Estet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. På många sätt är estet det teoretiska program som innehåller mest praktiska element eftersom du får skapa mycket på ett kreativt sätt.

När du läst estet har du behörighet att studera vidare på många utbildningar på universitet och högskola. Beroende på vilka kurser eller vilken fördjupning du väljer att läsa kan du också få behörighet till ännu fler utbildningar, som till exempel arbetsterapeut, arkitekt, civilekonom, optiker, sjuksköterska och socionom. Kontrollera dina behörigheter på behörighetsvisaren här.

Inriktningar

Estetiska programmet har hela fem inriktningar. Alla skolor kanske inte erbjuder alla inriktningar, så kom ihåg att kontrollera vad som erbjuds på den skola som du är intresserad av.

Bild och formgivning ESBIL

Inom inriktningen Bild och formgivning utvecklar du din förmåga att uttrycka dig visuellt på olika sätt.

Dans ESDAN

Inriktningen Dans handlar om att skapa uttryck med hjälp av dans.

Estetik och media ESEST

Inriktningen Estetik och media handlar om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv.

Musik ESMUS

Inriktningen Musik fokuserar på att skapa och studera musik från olika tider och kulturer.

Teater ESTEA

Inriktningen Teater ger fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv.

Kurser på Estetiska programmet

Som alla andra gymnasieprogram läser du de gymnasiegemensamma ämnena: Svenska eller Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Naturkunskap, Religionskunskap och Samhällskunskap.

De programgemensamma ämnena inom estet är Estetisk kommunikation och Konst och kultur. Programmet har också kurser som är specifika till inriktningen. Dessa har med inriktningens niche att göra, som till exempel kurser inom teater, musikskapande och musikteori, digitalt skapande, dansteknik eller bild.

person med böcker på huvudet

Yrken

  • Artist
  • Lärare
  • Webbdesigner
  • Inredningsspecialist
  • Grafisk designer
  • Modespecialist
  • Copywriter
  • Fotograf
  • 3D-grafiker
  • Animatör