×
 

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill jobba med barn och ungdomar eller med fritidsaktiviteter som träning eller liknande. Du förbereds också för högre studier inom de områdena på till exempel yrkeshögskola. Från och med höstterminen 2023 ger programmet även grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet har två inriktningar. De skiljer sig ganska mycket från varandra eftersom det är ett brett program med många yrkesutgångar. Alla kurser som får erbjudas inom ramarna för programmet finns på Skolverkets hemsida. Men var noga med att också läsa programplanen på din valda skolas hemsida, eftersom fördjupningarna kan skilja sig mellan olika skolor.

Pedagogiskt och socialt arbete BFPEA

Pedagogiskt arbete som inriktning inom gymnasieprogrammet handlar om barn och ungas utveckling och lärande. Den passar perfekt för dig som vill jobba som elevassistent eller barnskötare.

Fritid och hälsa BFFRI

Inriktningen fritid och hälsa på gymnasiet handlar om fritid och friskvård. Här får du lära dig om människors hälsa och du kan jobba med hälsofrämjande arbete när du är klar. Till exempel med sport och träning eller på en fritidsanläggning.

Högskolebehörighet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men det finns väldigt många vägar att gå vidare efter studenten, både om du vill jobba direkt och om du är beredd att plugga några år till. Programmet ger från och med höstterminen 2023 grundläggande högskolebehörighet och därmed möjligheten att studera vidare på högskola och universitet.

Vill du ha utökad behörighet som krävs för vissa eftergymnasiala utbildningar kan du kolla med din studie- och yrkesvägledare eller den aktuella skolan om du kan lägga till ytterligare kurser i dina individuella val.

Barn som sitter runt ett bord och målar.

Yrken

  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Förskollärare
  • Grundskolelärare
  • Fritidspedagog
  • Idrottstränare
  • Handledare