×
 

Bygg- och anläggnings- programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som i allra högsta grad är praktiskt. Här får du lära dig om husbygge, måleri eller mureri till exempel, och du kan bli snickare, målare, anläggningsmaskinförare, byggarbetare eller murare.

Inriktningar

Vad du kan jobba med när du tagit studenten beror på vilken inriktning du valt att gå. Oavsett inriktning lär du dig på Bygg- och anläggningsprogrammet om renovering, nybyggnad och ombyggnad.

Husbyggnad BAHUS

Inriktningen husbyggnad ger dig kunskaper och färdigheter i nybyggnation och renovering av hus i form av bostäder eller andra lokaler. Dessutom kan du få jobba med andra anläggningskonstruktioner, som broar till exempel.

Måleri BAMAL

När du läser inriktningen måleri får du lära dig om målning inomhus och utomhus samt hur man tapetserar och vilka egenskaper färg har, estetiskt och praktiskt.

Anläggningsfordon BAANL

På den här inriktningen får du lära dig om olika sorters anläggningsfordon, samt vägarbete och trafikkunskap.

Mark och anläggning BAMAR

Inom inriktningen mark och anläggning får du lära dig om markarbeten för vägar, husgrunder och ledningar bland annat.

Plåtslageri BAPLA

När du läst klart inriktningen plåtslageri ska du ha kunskaper inom byggnadsplåtslageri och ventilationsplåtslageri till exempel.

Högskolebehörighet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram men ger från och med höstterminen 2023 även grundläggande högskolebehörighet. Du får alltså inte bara möjlighet att jobba direkt efter studenten, utan du håller också dörrarna öppna inför eventuella studier på högskola och universitet i framtiden.

Det finns också många utbildningar på yrkeshögskola som du är behörig till efter att ha läst bygg- och anläggningsprogrammet. Läs om vilka kurser som finns på programmet på Skolverkets hemsida och prata med din SYV eller rektorn på skolan för att få veta mer om vad som gäller på just din skola.

Tjej som väljer ut tapeter på måleriprogrammet

Yrken

  • Snickare
  • Målare
  • Plåtslagare
  • Inredare
  • Murare
  • Golvläggare
  • Plattsättare
  • Byggnadsprojektör
  • Bygglovshandläggare
  • Betongingenjör