×
 

Naturbruks- programmet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Du får lära dig att ta hand om djur, natur och växter. Det passar dig som vill jobba med naturens resurser. Till exempel skog, mark och råvaror, men också djurskötsel och hästskötsel.

Inriktningar på Naturbruksprogrammet

Alla inriktninar på naturbruksprogrammet handlar om att bruka och arbeta med djur, natur och växter. Många delar av yrkena inom naturbruk är reglerat av lagar och regler, vilka är viktiga att veta för att kunna arbeta på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Det finns sex inriktningar på programmet:

Djurvård NBDJR

Inriktningen djur handlar om djur och deras beteende och behov. Det är den här inriktningen du ska läsa om du vill bli djurskötare eller jobba med hundar till exempel. Då finns det speciella profiler eller fördjupningar som är inriktade på just dessa yrkesområden. Du kan också bli djurvårdare och arbeta tillsammans med veterinärer.

Hästhållning NBHAT

Inom inriktningen hästhållning lär du dig hur en hästverksamhet fungerar. Du får bland annat utbildning i fordon och redskap inom naturbruk samt rid- och körkunskaper.

Lantbruk NBLAN

Inom inriktningen lantbruk får du lära dig om växternas betydelse för miljöns och människans hälsa, men också om vatten, djur, ekonomi och teknik. Allt som hör lantbruket till alltså.

Naturturism NBNAT

Inom inriktningen Naturturism får du utbildning i skog, mark och vatten. Du får även lära dig om naturbruk och skogsproduktion. Inriktningen kan passa dig som exempelvis vill jobba som naturguide eller reseledare.

Skogsbruk NBSKG

På inriktningen skog lär du dig om hur skogen tas till vara och om hur du kan arbeta med och i skogen på olika sätt. Skogen är en viktig resurs för alla möjliga användningsområden men också för miljön. När du är klar kan du till exempel jobba som skogsmaskinförare eller så kan du jobba med vilt- och vattenvård. Du lär dig också om skogen som en plats för fritidsaktiviteter och upplevelser.

Trädgård NBTRA

När du läser inriktningen trädgård på programmet lär du dig om växter och trädgård och deras betydelse i samhället. Du får också lära dig om ekonomi och teknik som hör till skötsel av växter och mark. Efter utbildningens slut kan du jobba med trädgård och trädgårdsskötsel på olika sätt.

Högskolebehörighet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram, vilket innebär att du kan jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare på yrkeshögskolan. Från och med höstterminen 2023 ger programmet även grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att den som vill även kan studera vidare på högskola och universitet efter studenten. Du kan läsa mer om alla kurser på programmets sida på Skolverket.se.

en katt som ska bli undersökt på veterinärkliniken

Yrken

  • Hästskötare
  • Djurskötare
  • Trädgårdsskötare
  • Skogsmaskinförare
  • Skogsvårdare
  • Fisk-, jakt- och viltvårdare
  • Naturguide
  • Hortonom
  • Veterinär
  • Landskapsarkitekt