×
 

Naturbruks- programmet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Du får lära dig att ta hand om djur, natur och växter. Det passar dig som vill jobba med naturens resurser. Till exempel skog, mark och råvaror, men också djurskötsel och hästskötsel.

Inriktningar på Naturbruksprogrammet

Alla inriktninar på naturbruksprogrammet handlar om att bruka och arbeta med djur, natur och växter. Många delar av yrkena inom naturbruk är reglerat av lagar och regler, vilka är viktiga att veta för att kunna arbeta på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Det finns fyra inriktningar på programmet:

Djur – Hästskötare, arbete med hundar, djurskötare med mera NBDJU

Inriktningen djur handlar om djur och deras beteende och behov. Det är den här inriktningen du ska läsa om du vill bli hästskötare eller jobba med hundar till exempel. Då finns det speciella profiler eller fördjupningar som är inriktade på just dessa yrkesområden. Du kan också bli djurvårdare och arbeta tillsammans med veterinärer.

Lantbruk NBLAN

Inom inriktningen lantbruk får du lära dig om växternas betydelse för miljöns och människans hälsa, men också om vatten, djur, ekonomi och teknik. Allt som hör lantbruket till alltså.

Skog NBSKO

På inriktningen skog lär du dig om hur skogen tas till vara och om hur du kan arbeta med och i skogen på olika sätt. Skogen är en viktig resurs för alla möjliga användningsområden men också för miljön. När du är klar kan du till exempel jobba som skogsmaskinförare eller så kan du jobba med vilt- och vattenvård. Du lär dig också om skogen som en plats för fritidsaktiviteter och upplevelser.

Trädgård NBTRA

När du läser inriktningen trädgård på programmet lär du dig om växter och trädgård och deras betydelse i samhället. Du får också lära dig om ekonomi och teknik som hör till skötsel av växter och mark. Efter utbildningens slut kan du jobba med trädgård och trädgårdsskötsel på olika sätt.

Högskolebehörighet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram, vilket innebär att du kan jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare på yrkeshögskolan. Om du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet kan du läsa kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på Naturbruksprogrammet. Det gör du genom att välja till kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6. Två av de kurserna brukar få plats inom ramarna för dina individuella val men den tredje kan göra så att du får läsa ett utökat program. Läs om alla kurser på programmets sida på Skolverket.se.

Söt fölunge tuggar på gräs

Yrken

  • Hästskötare
  • Djurskötare
  • Trädgårdsskötare
  • Skogsmaskinförare
  • Skogsvårdare
  • Fisk-, jakt- och viltvårdare
  • Naturguide
  • Hortonom
  • Veterinär
  • Landskapsarkitekt