×
 

Behörighet till gymnasiet

För att få söka till gymnasiet krävs att du har gymnasiebehörighet. Det betyder att du måste klara vissa ämnen i grundskolan med minst betyget E. Beroende på vilket gymnasieprogram du vill söka är behörighetskraven olika.

Grundläggande gymnasiebehörighet

För det första måste du få minst betyget E i de ämnen som förr kallades kärnämnen i grundskolan. De är:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Vilka fler ämnen du behöver ha minst betyget E i beror på vilket program på gymnasiet du vill söka.

Behörighet till yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du få minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik plus minst fem andra ämnen. Vilka ämnen det är spelar ingen roll.

Behörighet till högskoleförberedande program

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik plus minst nio andra ämnen. Vilka andra nio ämnen du behöver ha lägst betyget E i beror på vilket program du vill läsa.

headerbild Gymnasiekoll

Naturvetenskap och teknik

För att vara behörig till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet måste du ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, biologi, fysik och kemi och sex andra ämnen.

Samhälle, ekonomi och humanistiska

Om du vill läsa samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller humanistiska programmet på gymnasiet behöver du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samhällskunskap, religion, geografi och historia och fem andra ämnen.

Estetiska programmet

För att vara behörig till estetiska programmet måste du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och nio andra valfria ämnen.

Om du vill läsa mer om vilka regler som krävs kan du gå till Skolverkets hemsida.

Elever utan behörighet till gymnasiet

Om du inte är behörig till gymnasiet kan du läsa upp dina betyg på ett introduktionsprogram. Om det finns en risk att du inte blir behörig till ett nationellt program är det därför viktigt att även ha med alternativ från introduktionsprogrammen i din ansökan. Det finns fyra introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Gymnasiebehörighet på komvux

Är du vuxen och saknar fullständig gymnasieutbildning? Då kan du läsa på komvux. Det finns olika skäl till att man läser på komvux. Det kan till exempel handla om att du saknar gymnasieexamen eller en viss kurs som krävs för en utbildning du önskar läsa. Det kan också handla om att du behöver höja ditt betyg för att komma in på en utbildning på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Du är behörig till komvux om du har avslutat en treårig gymnasieutbildning eller från det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Andra krav för att läsa på komvux är att du bor i Sverige, att du saknar kunskaper som utbildningen erbjuder och att du har förmågan att tillgodogöra dig utbildningen. 

Har du inte gått på gymnasiet eller av någon anledning hoppat av gymnasiet så kan du påbörja dina studier på gymnasiet fram till det första kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år.