×
 

Fem elever går bredvid varandra utanför Praktiska.

Praktiska Gymnasiet

På Praktiska Gymnasiet kan du läsa alla yrkesprogram på gymnasiet + specialprogrammet Sjöfart som har riksintag i Kalmar. Efter studenten har du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt med det du utbildat dig inom. 

Här utbildas framtidens arbetskraft

Praktiska Gymnasiet erbjuder aktuella och relevanta utbildningar som leder till jobb. Teori varvas med praktiskt arbete ute på arbetsplatser under hela utbildningen för att förbereda dig för arbetslivet. På gymnasiet kallas praktik för APL (arbetsplatsförlagt lärande) och det har alla elever i minst 15 veckor. På många av Praktiska Gymnasiets skolor kan eleverna också läsa som lärling, då har de APL minst 50% av gymnasietiden. 

Du kan också söka utlandspraktik på alla skolor som Praktiska Gymnasiet har.

Yrkesexamen + högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet ingår i alla yrkesprogram, vilket gör att dina valmöjligheter efter studenten är många. Du kan välja att börja jobba, plugga vidare eller starta eget företag efter att du läst på Praktiska Gymnasiet.