×
 

Meritpoäng och meritvärde på gymnasiet

Meritvärde och meritpoäng och jämförelsetal. Vad betyder allt egentligen? Här tar vi upp begreppen som gäller när du söker till eftergymnasiala studier.

När du söker till högskolan efter gymnasiet använder du dig av ett meritvärde från gymnasiet. Det är ditt jämförelsetal plus eventuella meritpoäng. Jämförelsetal är ditt genomsnittliga betyg från gymnasiet, viktat beroende på hur stora kurserna är. Alltså påverkar ett betyg i en stor kurs ditt jämförelsetal mer än ett betyg från en liten kurs. Du kan räkna ut ditt jämförelsetal på antagning.se.

Meritpoäng är en sorts bonuspoäng som du kan få om du läst vissa specifika kurser och fått minst betyget E. Du får även ett betyg i kursen som påverkar ditt jämförelsetal. Du kan maximalt få tillgodoräkna dig 2,5 meritpoäng. Du får tillgodoräkna dig meritpoäng när du söker till de flesta utbildningar på högskola och universitet i Sverige.

Räkna ut meritpoäng

Du kan få meritpoäng från kurser i moderna språk, matematik och engelska. Du får poängen om du fått godkänt betyg i kursen (minst E) och kursen inte krävs som särskild behörighet. Såhär mycket meritpoäng ger vardera kurs:

Moderna språk 3 = 0,5

Moderna språk 4 = 1,0

Moderna språk 5 = 0,5

Från kurser i moderna språk kan du max få 1,5 meritpoäng.

Om du läser moderna språk steg 4 i ett språk kan du få 0,5 meritpoäng från att läsa steg 2 eller högre i ett annat språk.

Engelska 7 = 1,0

Meritpoäng i matematik

Du kan högst få 1,5 meritpoäng från kurser i matematik. Men vilka kurser som ger vilka poäng beror på behörighetskraven. Om behörighetskravet är grundläggande behörighet ger kurser i matte följande poäng:

Matematik 2 = 0,5

Matematik 3 = 0,5

Matematik 4 = 0,5

Om matte 2 krävs som särskild behörighet till den utbildning du söker så får du meritpoäng för följande kurser:

Matematik 3 = 0,5

Matematik 4 = 0,5

Matematik 5 = 0,5

Om du måste ha läst matematik 3 för att komma in på utbildningen får du tillgodoräkna dig meritpoäng enligt följande:

Matematik 4 = 0,5

Matematik 5 = 1

Om du måste ha läst matematik 4 kan du få meritpoäng för de här kurserna:

Matematik 5 = 1

Matematik specialisering= 0,5 meritpoäng per kurs. Det finns många olika kurser i matematik specialisering. Om du läser flera sådana kan du max få meritpoäng från tre av dem.

Särskild behörighet till vissa program

Till vissa program och kurser på högskolan och universitetet krävs särskild behörighet, till skillnad från grundläggande behörighet. Med särskild behörighet menas att du behöver ha läst en eller flera specifika kurser förutom den grundläggande behörigheten för att vara behörig till utbildningen. Det kan till exempel handla om samhällskunskap 1b. I den särskilda behörigheten kan kurser i moderna språk, matematik och engelska ingå. Om en kurs som vanligtvis skulle ge meritpoäng ingår i den särskilda behörigheten till programmet får du inte tillgodoräkna dig meritpoäng för kursen.

Meritpoäng från grundskolan

På grundskolan får du inga meritpoäng, det heter meritvärde. Det är lite förvirrande att den samlade betygspoängen från grundskolan heter samma sak som den du får från gymnasiet. Räkna ut ditt meritvärde från grundskolan här.

Meritvärdet från högstadiet får du genom att räkna om betygen till en skala mellan 0 och 20 poäng och lägger samman alla betygspoängen. Bara dina 16 bästa betyg räknas. Om du har läst moderna språk på högstadiet får du lägga till det betyget till ditt meritvärde. Om du har läst modersmål får det betyget bytas ut mot det lägsta av de 16.