×
 

Gymnasiekoll är en tjänst från AcadeMedia

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på www.academedia.se.

AcadeMedia driver bland annat en mängd gymnasieskolor runt om i hela Sverige. Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Vår viktigaste strategi är därför att garantera att alla våra elever erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Du kan läsa mer om skolorna här.

Gymnasiekoll skapades för att underlätta för elever i högstadiet att göra mer välgrundade gymnasieval. Läs om Gymnasiekoll här.

På Gymnasiekoll kan du läsa om:

Du kan också hitta en skola och ett program som passar dig med hjälp av vår filterfunktion som finns här.