×
 

El- och energi programmet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram där du får lära dig allt om el och energi. Det kan handla om datorer och kommunikation eller så kan du till exempel bli elektriker.

Inriktningar

På El- och energiprogrammet finns fyra inriktningar som har fokus på ett visst område.

Automation EEAUT

Här får du lära dig att planera och installera automatiserade produktionssystem. Du kan bli processtekniker eller automationstekniker till exempel när du läst klart inriktningen automation.

Dator- och kommunikationsteknik EEDAT

Inom denna inriktning lär du dig allt om datorer och kommunikationssystem av olika slag. Du kan exempelvis bli IT-tekniker eller nätverkstekniker när du läst dator- och kommunikationsteknik på gymnasiet.

Elteknik EEELT

När du läst klart inriktningen elteknik kan du bland annat jobba som elektriker, larmtekniker eller hisstekniker. Inom inriktningen får du lära dig om underhåll och installation av elanläggningar, larm, tv- och datanät.

Energiteknik EEENE

Den sista inriktningen inom programmet är energiteknik. Här får du lära dig om energi-, miljö-, och vattenteknik. Du kan bli till exempel drifttekniker, vattenmiljötekniker eller laborant.

Högskolebehörighet på El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är inte ett högskoleförberedande program. Men det går ändå att få grundläggande behörighet genom programmet om du lägger till några kurser. Det som brukar saknas på yrkesprogram som detta är svenska 2 och 3 samt engelska 6. Du kan allt som oftast välja två av dessa kurser som individuella val, men den tredje resulterar ibland i att du får göra ditt program till utökat med 100 p. Om inte skolan redan lagt in någon av eller alla dessa kurser i din fördjupning såklart. Läs mer om inriktningarna och kurserna på Skolverkets hemsida.

Det finns även massor av utbildningar via yrkeshögskola som du är behörig att söka efter att ha läst El- och energiprogrammet.

Kille som skruvar på en armatur

Yrken

 • Elektriker
 • Larminstallatör
 • Hissmontör
 • Robottekniker
 • Driftoperatör
 • IT-tekniker
 • Nätverksspecialist
 • Automationsoperatör
 • Högskoleingenjör
 • Elkraftsspecialist
 • Infrastrukturspecialist