×
 

Sex elever som skrattar och går nedför en trappa

CyberGymnasiet

CyberGymnasiet är en skola för alla. En plats där man kan vara sig själv och utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Plats för personlighet

På CyberGymnasiet ser engagerade och kompetenta pedagoger till att du får vara dig själv och hjälper dig att hitta din väg in i framtiden genom inriktad undervisning och spännande samarbeten med verkligheten utanför skolan. Du är unik och CyberGymnasiet hjälper dig ta tillvara på alla dina bästa egenskaper.

Pedagogik som förbereder inför yrkesliv eller vidare studier

Skolan har duktiga lärare som är väl insatta i vad du behöver lära dig och som ser till att undervisningen är varierad, intressant och spännande. Vare sig du väljer ett yrkes- eller högskoleförberedande program kan du vara helt säker på att du får en bra grund att stå på inför framtiden, oavsett om du vill börja jobba direkt eller fortsätta studera.

Gymnasieprogram

CyberGymnasiet erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande program med olika spännande inriktningar. Det finns också Introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka till ett nationellt program.

Högskoleförberedande

Yrkesförberedande

CyberGymnasiets skola