×
 

Om gymnasievalet inte blev som du tänkte

Trots att man gjort ett noggrant gymnasieval blir det inte alltid som man tänkt sig. Om du kommit in på en skola du inte känner dig nöjd med, eller om du funderar på att byta gymnasium har vi samlat några bra tips här.

Reservantagning till gymnasiet

Reservantagningen till gymnasiet sker mellan juli och mitten av september. Om du kommit in på ett andra- eller tredjehandsval men valt att stå kvar som reserv till ett högre val kan du bli antagen till den utbildningen fram tills att reservantagningen stänger. Det händer ifall någon som blivit antagen till den klassen i sin tur blir antagen till ett högre val eller väljer att byta. 

Hur stor sannolikhet det är att du blir antagen via reservantagning skiljer sig åt mellan skolor och program. Det är olika många som söker till olika program och skolor. De som har högst meritvärde från grundskolan blir erbjudna en ledig plats först. 

Snacka med en syv

Om ditt gymnasieval inte känns helt rätt ska du prata med en studie- och yrkesvägledare. Du kan prata med syven på din skola eller så kan du boka en tid online på Snackamedsyv.se till exempel (det är gratis). Syven kan hjälpa dig komma på varför det inte känns bra och vad du kanske vill göra istället. 

Att byta gymnasium om man inte trivs

Det går att byta gymnasium. Men vårt bästa tips är att prova att gå ett tag i din klass innan du byter. Att börja på gymnasiet, i en ny klass med nya klasskompisar och nya ämnen är jobbigt. Många trivs mycket bättre när skolan kommit igång lite mer, även om det kanske kändes helt fel från början.

Hur byter man gymnasium?

För att du ska kunna byta gymnasium måste det finnas en ledig plats på det program på den skola du vill gå. Prata med rektorn på skolan som du vill byta till och fråga om det finns lediga platser i klassen. Om du vill byta program men inte skola så tar du kontakt med rektorn på din skola. 

När du väl bestämt dig för att byta är det bra om du gör det så fort som möjligt. Ju längre du gått på ett program på en skola, desto större risk är det att din nuvarande kursplan och den nya kursplanen inte stämmer överens. 

Om rektorn ger klartecken åt dig att byta är det bara att sätta igång. Kom ihåg att din nuvarande skola och program måste bli informerade om bytet. 

Om du bor i Stockholm, Göteborg, Kungsbacka, Malmö, Lund eller Karlstad kan du använda dig av BytaGymnasium.se till exempel. Där får du hjälp att hitta lediga platser på andra skolor och program i din stad. Endast AcadeMedias skolor finns att byta till på den hemsidan. Där kan du också läsa mer om när det går att byta gymnasium, om du till exempel redan gått ett tag på utbildningen. 

Inte antagen till något gymnasium

Om du inte är antagen till något av dina val men du är behörig till gymnasiet ska du ta kontakt med ditt antagningskansli. Du hittar ditt kansli på antagningskanslier.skr.se/

Gymnasieskolan i Sverige är inte obligatorisk, skolplikten upphör att gälla när du gått ut nian, men de allra flesta rekommenderar ändå att du går gymnasiet. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att ge dig en plats men de blir väldigt glada om du väljer att läsa hos dem. 

Om du inte börjar på gymnasiet kommer kommunen höra av sig till dig och uppmuntra dig att aktivera dig. Till exempel söka till gymnasiet igen eller börja jobba. Det gäller också för den som hoppar av gymnasiet. Du får ingen ersättning från Arbetsförmedlingen förens du fyllt 18.