×
 

SnackaMedSYV.se är en gratis tjänst från AcadeMedia där du kan boka tid och prata med en Studie- och Yrkesvägledare online. Du kan chatta, prata i telefon eller videochatta.

Sajten är öppen för alla som går på grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt vårdnadshavare. Snackamedsyv.se vill bidra till att alla får den vägledning som behövs för att kunna göra välgrundade val inför, under och efter gymnasiet. Vi arbetar med olika verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. Vi ger individen tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ som finns.