×
 

Yrkesexamen

Yrkesexamen kan du få genom många olika utbildningar. Till exempel om du läser ett yrkesprogram på gymnasiet. Oftast när man pratar om yrkesexamen så handlar det dock om eftergymnasiala studier. Läkare, sjuksköterska, lärare och revisor är exempel på olika yrken som kräver yrkesexamen för att få utöva.

Krav för yrkesexamen på gymnasiet

För att få gymnasieexamen från ett yrkesprogram krävs att du har minst betyget E i 2250 poäng av programmets 2500 poäng och att du har minst betyget E i vissa specifika kurser.

  • Gymnasiearbetet
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1
  • 400 poäng av de programgemensamma ämnena

Lärlingsutbildningar

När du går ett yrkesprogram på gymnasiet lär du dig ett yrke, men det kan du göra på två sätt. Antingen kan du gå ett vanligt yrkesprogram på skolan med APL (Arbetsplatsförlagt lärande eller praktik) eller så kan du gå en lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningar erbjuds på några skolor i landet. Var noga med att kolla vad som gäller på din drömskola.

Förkunskapskrav

För att få gå på ett yrkesprogram måste du ha behörighet till gymnasiet. Det innebär att du måste ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik plus minst fem andra ämnen. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program är kraven lite högre.

Alla yrkesprogram på gymnasiet

På gymnasiet finns tolv nationella yrkesprogram med 42 inriktningar.

Yrkesexamen på högskola

På eftergymnasial utbildningsnivå finns yrkesexamen på både grundnivå och avancerad nivå. Vissa yrken kräver också att du doktorerar eller specialiserar dig. Till exempel läkaryrket. Läs om olika examen på högskolenivå här.