×
 

Gymnasieexamen

Målet med studier på gymnasiet är gymnasieexamen. Det får du om du har fullföljt dina studier på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du ska också fått minst betyget E i tillräckligt många poäng och i vissa specifika kurser. Om du av någon anledning inte når målen för gymnasieexamen så får du ett studiebevis.

Det finns två typer av gymnasieexamen, yrkesexamen som du får från ett yrkesprogram och högskoleförberedande examen som du får från ett högskoleförberedande program.

Krav för att få gymnasieexamen

Det som krävs för att få gymnasieexamen på ett yrkesprogram är:

 • Lägst betyget E i minst 2250 poäng från ett program som är 2500 poäng
 • Varav lägst betyget E i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • Lägst betyget E i kursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Lägst betyget E i engelska 5
 • Lägst betyget E i matematik 1
 • Betyget E i gymnasiearbetet

Om du vill kan du välja att läsa några kurser för att få grundläggande högskolebehörighet från ett yrkesprogram.

Det som krävs för att få gymnasieexamen på ett högskoleförberedande program är:

 • Lägst betyget E i minst 2250 poäng från ett program som är 2500 poäng
 • Lägst betyget E i kurserna svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Lägst betyget E i engelska 5 och 6
 • Lägst betyget E i matematik 1
 • Betyget E i gymnasiearbetet

Läs upp till gymnasieexamen på komvux

Om du inte uppnår målen för att få en gymnasieexamen får du istället ett studiebevis. Där framgår vilka kurser som du har läst och dina betyg i kurserna. Om du har ett studiebevis kan du välja att läsa upp till en gymnasieexamen på komvux. Reglerna för vad som kan ingå i en gymnasieexamen skiljer sig något från gymnasieskolan. Du kan ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare för att planera vad du kan läsa för att nå gymnasieexamen. Det finns också möjlighet att läsa allmän kurs på folkhögskola för att bli behörig till högre studier.

Tänk på att det är högre krav för att klara av ett högskoleförberedande program än ett yrkesprogram. Om du är osäker på om du vill läsa ett högskoleförberedande program kanske du ska fundera på att läsa ett yrkesprogram och lägga till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Såhär många elever fick gymnasieexamen 2019 *

76009

* Vi får dessa siffror från SCB. Läs mer här.

Yrkesexamen kan man också få från högskolan

En yrkesexamen är en examen du får via en utbildning som leder till ett specifikt yrke. Därför finns det yrkesexamen som kräver att du studerar efter gymnasiet också. Det beror på vilket yrke det handlar om. Vissa yrken kräver också legitimation eller andra behörigheter för att få utöva. Läs om flera sorters examen här.