×
 

Hantverks- programmet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig inför jobb inom olika sorters hantverk. Från och med höstterminen 2023 ger programmet även grundläggande högskolebehörighet.

Inriktningar på hantversprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Det innebär att du får en yrkesexamen när du tar studenten. Du kan också välja kurser så att du får högskolebehörighet ifall du vill plugga vidare efter gymnasiet. Det finns också många utbildningar på folkhögskola och yrkeshögskola som du är behörig att söka efter gymnasiet. Vad du kan jobba med efter hantverksprogrammet beror på vilken inriktning du läst.

Frisör, barberare, hår- och makeupstylist HVFRI

De flesta som jobbar som frisör har gått denna utbildning med frisör som inriktning. Här får du lära dig allt om hår och hur det tas om hand och stylas.

Florist HVFLO

När du gått HV med florist som inriktning kan du jobba med blommor och växter av olika slag samt deras tekniska och estetiska egenskaper.

Textil design HVTEX

Inom inriktningen textil design får du lära dig om textil, dess konstruktion och tillverkning samt hantering av verktyg.

Finsnickeri HVFIN

Inom inriktningen finsnickeri lär du dig att hantera maskiner och verktyg som används inom finsnickeri för att skapa olika saker.

Övriga hantverk HVXXX

Inriktningen övriga hantverk innefattar olika sorters hantverk, till exempel Hår- och makeupstylist, Modestylist, Barberare, Låssmed, Sadelmakare eller Skomakare.

Om du vill läsa mer om kurserna och studiemålen kan du gå till Skolverkets hemsida här.

Högskolebehörighet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram men ger från och med höstterminen 2023 även grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att den som vill kan studera vidare på högskola och universitet.

Efter Hantverksprogrammet är du även behörig till olika yrkeshögskolor inom just ditt hantverk.

Du kan läsa mer om vilka kurser som ingår i programmet på Skolverkets hemsida.

En elev och en lärare som övar på sminkningar på inriktningen hår- och makeupstylist

Yrken

  • Frisör
  • Stylist
  • Barberare
  • Make-up artist
  • Florist
  • Sotare
  • Keramiker