Checklista: Få koll på din ansökan innan omvalet stänger

Gymnasieval, preliminär antagning och omval, det är inte långt kvar till gymnasiet börjar. Kolla din ansökan en sista gång så att du verkligen valt rätt.

Omvalet stänger

I mitten på maj stänger omvalet till gymnasiet i stora delar av landet. Exakt vilket datum som gäller skiljer sig mellan kommuner. På de flesta platser håller omvalet öppet till och med den 15 maj. Nu är det alltså hög tid att kontrollera så att alla dina val finns med och ligger i rätt ordning.

Rangordna dina val

Precis som under gymnasievalet i början av terminen kan du under omvalet lägga till och rangordna dina val av gymnasieskolor och program. Men hur ska en tänka då? Det viktigaste är att du lägger det alternativ du helst vill gå som förstahandsval, det du näst helst vill gå som andrahandsval osv. Här kanske du måste gå på magkänsla, göra plus- och minuslistor eller prata med SYV på din grundskola.

Checklista, har jag valt rätt?

Om du vill kan du gå igenom checklistan för att se till så att du gjort rätt val.

  • Tänk på ditt förstahandsval, är det verkligen där jag helst vill gå?
  • Har du testat resvägen?
  • Har programmet alla ämnen du är intresserad av?
  • Finns det något individuellt val du gärna vill läsa längre fram?
  • Erbjuder skolan det språk du vill läsa?
  • Har skolan en profil som passar dig?
  • Har du valt det du vill och inte det dina kompisar vill?
  • Finns så många utbildningar som möjligt med i ditt val?
  • Har du gjort gymnasietestet?

Kom ihåg att om det är fler sökande till ett program än det finns platser kommer ditt meritvärde spela roll. Därför är det viktigt att lägga till väldigt många alternativ i ditt val. Räkna ut ditt meritvärde här.

Tips! Läs ett program du verkligen är intresserad av och om du oroar dig för behörigheter till högskola och universitet går det nästan alltid att lägga till kurser som löser det. Det viktiga är att du klarar av dina studier. Du kanske kan få bättre betyg från ett yrkesprogram, ha en yrkesexamen efter gymnasiet och ändå kunna plugga vidare senare om du vill. 

Om jag inte kommer in då?

Det är olika krav för att komma in på olika program. För att ha gymnasiebehörighet krävs att du har minst godkänt (E) i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste också ha minst godkänt i minst fem andra ämnen utöver det. Då är du behörig till yrkesprogrammen

Högskoleförberedande program

Om du vill söka ett högskoleförberedande program måste du ha minst godkänt i samma tre ämnen plus minst nio andra ämnen. Vilka ämnen du måste ha godkänt i beror på vilket högskoleförberedande program du vill läsa. 

Till natur- och teknikprogrammen ska du ha godkänt i NO-ämnena, alltså biologi, fysik och kemi. Till samhälle, ekonomi och humanistiska programmet är de SO-ämnena som gäller. Alltså religion, geografi och historia. Om du vill söka estetiska programmet spelar det ingen roll vilka andra nio ämnen du har godkänt i. 

Introduktionsprogram

Om du inte blir behörig eller riskerar att inte bli behörig är det viktigt att lägga till ett val som du vet att du kommer att få läsa. Det kan du lägga längre ner i ditt val. Till exempel kan du lägga till ett yrkesprogram om du riskerar att inte bli behörig till ett högskoleförberedande eller ett introduktionsprogram om du riskerar att inte bli behörig till ett yrkesprogram. 

Vad händer sen?

Efter omvalet är det bara att vänta. I juni eller juli kommer du att få ditt antagningsbesked som du måste tacka ja eller nej till. Har du inte blivit antagen till ditt förstahandsval kanske du står som reserv. Reservantagningen pågår en bit in på terminen. 

Lycka till!