Räkna ut ditt meritvärde till gymnasiet

Vad är ett meritvärde och hur räknar du ut det? Inför ditt gymnasieval är det bra att kolla upp om du har betygen som krävs för att komma in på det program du vill gå på gymnasiet.

Vad är mitt meritvärde?

Inför ditt gymnasieval kan det vara bra att räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet, eller antagningspoängen, är värdet av dina 16 högsta betyg, eller 17 betyg om du har läst moderna språk. Program som är populära har ofta fler sökande än vad det finns platser. Det är här ditt meritvärde kommer in. För att avgöra vem som får en plats på programmet går man efter meritvärdet. Ju högre meritvärde du har desto större chans har du att komma in på programmet. 

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?

Meritvärdet är summan av dina betyg. Varje betyg är värt mellan 0-20 poäng. När du ska räkna ut ditt meritvärde lägger du ihop dina 16 högsta betyg. Har du till exempel C (15 poäng) i 16 ämnen räknar du ut det genom att multiplicerar 16x15=240. Det högsta meritvärdet du kan ha är 340. Du kan enkelt räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Meritvärdesräknaren

A = 20 meritpoäng

B = 17,5 meritpoäng

C = 15 meritpoäng

D = 12,5 meritpoäng

E = 10 meritpoäng

F = 0 meritpoäng

Vad är ett bra meritvärde?

Det går inte att säga vad som är ett bra meritvärde. Huvudsaken är att du kommer in på det program du vill gå. Meritvärdet som krävs för att komma in på ett program kan ändras från år till år. Det finns ofta information om vilket meritvärde som behövdes för att komma in på programmet året innan. 

Du får också en chans att se hur du ligger till vid den preliminära antagningen. Dina poäng beräknas då på höstterminens betyg i årskurs 9. När det är dags för den slutgiltiga antagningen innan sommaren beräknas dina poäng på dina slutbetyg i årskurs 9

Meritvärde och färdighetsprov 

När du söker till vissa program kan du även få göra ett färdighetsprov. Det är vanligt vid exempelvis estetiska program inom musik och bild. Här kommer ditt meritvärde även räknas ihop med resultatet från ditt färdighetsprov. När program har färdighetsprov kan det också finnas krav på att du behöver ha ett visst betyg i ett särskilt ämne. Exempelvis minst C i bild vid ansökan till ett estetiskt program. 

Är jag behörig till gymnasiet?

För att vara behörig till gymnasiet behöver du vara godkänd i ett visst antal ämnen. Vilka ämnen du behöver ha godkänt i varierar beroende på vilket program du är intresserad av. 

För att bli behörig till ett nationellt program behöver du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska, oavsett vilket program du vill läsa. Några fler krav finns för vardera program.

Behörighet för att läsa högskoleförberedande program

Söker du till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen (totalt 12 ämnen). Beroende på vilket program du är intresserad av behöver du ha godkänt i specifika ämnen. 

Vill du läsa ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapliga programmet måste 4 av dina 9 godkända ämnen(utöver svenska, matte och engelska) vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. 

Vill du läsa naturvetenskapliga eller teknikprogrammet behöver 3 av dina 9 godkända ämnen(utöver svenska, matte och engelska) vara biologi, fysik och kemi. 

Behörighet för att läsa yrkesprogram

För dig som är intresserad av ett yrkesprogram krävs godkänt i ytterligare 5 ämnen utöver svenska eller svenska som andraspråk, matematik och  engelska. Här behöver du godkänt i 8 ämnen totalt.