Gymnasievalet öppnar

I januari öppnar gymnasievalet i stora delar av landet. Det betyder att du kan börja välja och rangordna de utbildningar du helst vill gå.

Hur funkar gymnasievalet?

När du väljer gymnasium lägger du till flera utbildningar i ditt val. Ordningen du lägger utbildningarna i ska återspegla vilken utbildning du helst vill gå. Eftersom du bara kan komma in på en utbildning är det viktigt att det du helst vill läsa ligger högst upp.

Om du inte kommer in på ditt förstahandsval kanske du kommer in på ditt andra- eller tredjehandsval osv.

Hitta vad du vill läsa

Du kan hitta vilka skolor det finns med dina program på olika sätt. Till exempel kan du hitta utbildningar via vårt filter som finns här (bara Academedias skolor finns med i filtret) eller så kan du kolla på din kommuns hemsida. Vissa kommuner anordnar också mässor eller digitala mässor där du kan jämföra flera skolor samtidigt.

Rangordna dina val

När du ska rangordna dina val är det viktigt att du tänker utifrån dig själv och vad som kommer ge dig tre bra år. Både när det gäller val av program och val av skola.

Det kan till exempel innebära att tänka på vilka ämnen du har lätt för och tycker är intressanta, och fundera kring vad du vill göra efter gymnasiet. Vill du studera vidare eller vill du kunna jobba direkt efter studenten?

När du väljer skolor kan det vara bra att fundera på vad som får dig att trivas och prestera. Exempel på faktorer som avgör om man trivs eller inte kan vara om det är en stor eller liten skola, om det finns matsal eller om skolan ligger nära hemma så att du kan promenera till skolan.

Använd en prioriteringsmall

För att enklare visualisera dina alternativ kan du använda en prioriteringsmall. Då skriver du in saker som är viktigt för dig i kolumn A och sedan jämför program/skolor i de andra kolumnerna. När du är färdig summerar du antalet ja och nej för varje program. Här kan du ladda ner en prioriteringsmall som gör det enklare att välja rätt.

Vem kommer in på ett program?

Skolorna försöker erbjuda lika många platser som det finns intresserade elever men ibland får inte alla som sökt utbildningen plats på programmet. Om fler har sökt utbildningen än det finns platser kommer de elever in först som har högst meritvärde.