Kille i grönt räcker upp handen.

GY25: Nytt betygssystem på gymnasiet

Från och med juli 2025 kommer ett nytt betygssystem införas för gymnasiet, förändringen kallas GY25.

Vad innebär GY25?

GY25 kommer innebära att du som elev betygssätts per ämne, alltså ämnesbetyg, istället för per kurs, som det är idag.

Ämnesbetyg gör bland annat att du får mer tid på dig att fördjupa dig inom ämnet och höja ditt slutliga betyg i årskurs 3. Vilket i sin tur gör att betyget bättre kommer spegla dina faktiska kunskaper när du slutar gymnasiet. Rätt bra va?

Förutom förändringen till ämnesbetyg kommer det att införas nya ämnen som artificiell intelligens och solcellsmontering på vissa utbildningar. Dessutom stärks perspektiven på hållbarhet och jämställdhet inom alla utbildningar!

Vem kommer att påverkas?

Om du börjar gymnasiet före 1 juli 2025 kommer du att fortsätta med kursbetyg fram till 30 juni 2030. Därefter övergår alla till ämnesbetyg. Alltså gäller det dig som börjar gymnasiet 2025 eller senare.

Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida.

Hur funkar ämnesbetyg?

Ämnesbetyg innebär att du kommer läsa nivåer av ämnen, istället för olika kurser. Ditt betyg kommer sättas på den högsta och sista nivån du läser av ämnet. Ditt slutliga betyg blir alltså det senaste godkända betyget, i högsta nivån du läst.

Läser du exempelvis Svenska nivå 1, 2 och 3 så sätts ditt slutliga betyg utefter ditt betyg på Svenska nivå 3.

Ditt slutliga betyg är det du kommer söka in till högskola och universitet med, om du vill plugga vidare alltså.

Exempel 1:

Svenska nivå 1: betyg D

Svenska nivå 2: betyg D

Svenska nivå 3: betyg B

Slutligt betyg i Svenska= B

Exempel 2:

Svenska nivå 1: betyg A

Svenska nivå 2: betyg B

Svenska nivå 3: betyg E

Slutligt betyg i Svenska= E

Vilka är fördelarna?

GY25 införs för att göra det bättre för dig som elev och för att dina betyg bättre ska spegla det du faktiskt kan när du avslutar din utbildning.

Fördelarna med ämnesbetyg är att du får längre tid på dig att jobba upp ditt betyg. Som det ser ut idag får du betyg i alla kurser du läser. Alla dessa betyg räknas in om du sen vill plugga vidare på universitet eller högskola.

Nu har du istället möjlighet att jobba upp ditt betyg under åren på gymnasiet!

Finns det nackdelar?

Du kommer alltså ha möjligheten att jobba upp dina betyg under åren, som på högstadiet. Å andra sidan uppskattar nog vissa att allting inte "hänger på" sista året.

Det kommer också vara en övergångsperiod när GY25 införs. Lärare och skolledning ska lära sig det nya systemet, hur det fungerar och hur utbildningen ska se ut. Det kommer att ta tid och kräva anpassning.